Enquadernacions

·Amb espiral de ferro i plàstic, amb tapes channel i també enquadernacions de fascicles.